Positiv befolkningsvekst

SSB har presentert sine tall for befolkningsvekst de tre første kvartal og for tredje kvartal 2013 og for første kvartal på lang tid er det født flere (17) enn det er døde (16) i Risør. Det gir et fødselsoverskudd på +1 i 3. kvartal 2013. Ser en året under ett er fødselsoverskuddet 0 med 52 fødte og 52 døde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ved inngangen til 2013 hadde Risør 6848 innbyggere og ved utgangen av 3. kvartal 2013 var befolkningen 6878 med en samlet befolkningsvekst på 30 så langt i 2013.

Det er med andre ord innflytning til Risør som fører til økt befolkningsvekst og ikke et naturlig fødselsoverskudd.

Hittil i år er det registrert en innflytning på 244 personer (hvorav 47 fra utlandet) og en utflytning på 214 (hvorav 8 til utlandet) – det gir en netto innflytting på 30 personer samlet de tre første kvartalene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**