Velkommen til årsmøte i Lier Venstre

Lier Venstre ønsker velkommen til årsmøte på Høvik Skole onsdag 29. januar kl. 18:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Alle medlemmer i Lier Venstre er velkommen til årsmøtet som avholdes i et av møterommene på Høvik Skole i Lier.

Sett av datoen allerede nå.

Lier Venstre har invitert Drammen, Røyken og Hurum Venstre til å arrangere en felles sesjon hvor vi vil invitere innledere til å foredra om temaet “Menneskerettigheter”.

Menneskerettigheter har vært bærende tema på Venstres Landskonferanse i oktober, og Buskerud Venstres fylkesleder Rebekka Borsch leder idag et utvalg som skal arbeide fram et manifest om temaet til Venstres Landsmøte i april 2014.

Vi gleder oss til å samle mange Venstrefolk på ett sted, og det er en glede å kunne invitere disse til Lier.

Program vil bli annonsert i løpet av desember.

Tove Hofstad
Lokallagsleder, Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**