Gangveier: Fylkestopper fra Ap og SP kritiserer partifeller i Eidsvoll

Igår skrev RB at det planlegges gang- og sykkelveier for 656 mill. kr på Romerike i løpet av fire år. “Siri Hov Eggen (Ap) og Morten Vollset (SP) påpeker at planer og penger ikke er nok. De krever handling” skrev RB på førstesiden. – Dette er en implisitt kritikk av Ap og SP i Eidsvoll, sier Knut Bakkehaug i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ifølge RBs oppslag (s. 8 og 9) vil Ap og SP ha høyere tempo i utbyggen. – Eidsvoll Venstre har etterlyst høyere tempo lenge, sier Knut Bakkehaug.

I budsjettet for 2013 bevilget det borgerlige flertallet i fylkestinget flere hundre millioner kroner til gang og sykkelveier i fylket. RB skriver at de 200 millioner ekstra kronene som var bevilget “har stått på bok i 11 måneder”. Siri Hov Eggen (Ap) sier til RB at “Nå er det på tide å bruke dem til det de er ment til. Romerike har størst etterslep på bygging av gang- og sykkelveier i Akershus.”

“- Vi opplever at fylkeskommune, kommunene og Statens vegvesen skylder på, eller venter på hverandre. Resultatet er at mange skoleelever fortsatt må sendes ut på farlige skoleveier. Vi må gjøre mer enn to kilometer gangvei i året, sier gruppelederne. De vil fokusere på gode grep som kan gi resultater.”

– Oppfyll forutsetningene!
Knut Bakkehaug, Venstres kommunestyrerepresentant i Eidsvoll mener de to gruppelederne i fylkestinget kritiserer sine egne partifeller i Eidsoll. – Forutsetningen for å få penger er at kommunene har prosjektert gang- og sykkelveier på forhånd. Eidsvoll har ikke gjort dette, sier Bakkehaug. Dermed havner ikke kommunen på fylkets prioriterte liste over prosjekter.

Bakkehaug påpeker at Ap og SP har styrt Eidsvoll sammen i flere år, uten at det har blitt fortgang i planene. Han nevner trafikksikkerhetsforholdene ved Vilberg barneskole i Sundet, manglende gang- og sykkelvei over Tunnelltoppen og langs Finstadveien fra Bårlidalen til Dal som noen eksempler på åpenbare behov i Eidsvoll.

– Forhåpentligvis vil utspillet fra Ap og SP på fylkesplan være et sterkt signal til ordfører Einar Madsen (Ap) og varaordfører Terje Teslo (SP) i Eidsvoll, avslutter Bakkehaug.

Venstre har tidligere i år foreslått at handlingsplanen for gang- og sykkelveier i Eidsvoll blir revidert i løpet av 2.halvår i år. Venstres forslag ble nedstemt. Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**