Retten til en legebestemt abort

Hvis det noe som provoserer meg om dagen, så er det debatten om regjeringens åpning for at fastleger kan nekte å henvise kvinner til å ta abort. Det er ikke fastlegenes valg om en kvinne skal ta abort eller ikke. Politikernes valg er det hvert fall ikke! Nei, det er kvinnens valg, skriver nyvalgt leder i Buskerud Venstre Liv Aarberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Liv Aarberg

Liv Aarberg
Foto: Privat

Som 19 år gammel kvinnelig student kan jeg godt forstå at det finnes dem som velger alternativet å ta abort. Jeg, som skal studere i 6 år til, som har en økonomi som nesten går i minus og som ikke en gang klarer å lage min egen middag, er da vel ikke klar for å få barn? Jeg er enig med argumentet om at det er min feil og mitt ansvar, hvis det er jeg som i tilfellet lot vær å bruke prevensjon. Men ingen prevensjon er 100% sikker, og med det skal heller ingen lege kunne ta mitt valg hvis prevensjonen svikter. Det er jo ikke fastlegen som sitter igjen med barnet.

Enda verre er det når abortnekten også gjelder for voldtatte kvinner. Jeg trodde faktisk at voldtektstilfellene var ekskludert fra åpningsforslaget, rett og slett fordi jeg mener det er tilsynelatende etisk feil å nekte en voldtatt kvinne å ta abort. Der tok jeg feil. I følge TV2 sin artikkel onsdag 7. november finnes det av de 200 legene som har bekreftet at de er for forslaget, også fastleger som ikke vil henvise i slike tilfeller. Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det ville vært å bli påminnet en voldtekt hver gang jeg så på barnet mitt.

Unge Venstre vil bevare kvinners rett og frihet til selvbestemt abort, og heller styrke eksisterende alternativer til abort. Trosfriheten er viktig i et liberalt samfunn. Unge Venstre mener derfor at reservasjonsretten må sikre at helsepersonellet som utfører aborten samtykker, men kreve at alle fastleger skal henvise videre ved spørsmålet om abort. I dag sier loven at alle leger er nødt til å henvise — ergo ligger ikke avgjørelsen på hver enkelt lege. Med den nye reservasjonsmuligheten vil det bli et skille blant de legene som vil henvise, og dem som ikke vil.

Kan vi med den nye åpningen egentlig kalle det retten til selvbestemt abort? Nei, jeg ville heller kalt det retten til en legebestemt abort.

Liv Aarberg, leder i Buskerud Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**