Mandagsmøte 25. november

Kommende uke er det møte både i bystyret og oppvekststyret. På mandagsmøtet går vi gjennom sakene til de to møtene. I tillegg får vi besøk av Harald Eldor i Marvika velforening og FAU-leder ved Grim skole, Arild Storm Larsen. Vi vil også sette av tid til å fortsette budsjettdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saker til bystyret:
– Søknad om ettergivelse av gjeld – Norsk motorklubb Kristiansand
– Nodeviga museumshavn — etablering av aktivitetsbygg
– Endelig forslag til Boligprogram 2014 – 2017
– En rekke interpellasjoner

Saker til oppvekststyret:
– Handlingsprogram og budsjett for oppvekstsektoren
– Utbygging av Torridal skole
– Bydelsmelding Mosby

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**