Innlegg: Stø kurs fra Venstre (svar til Hugo Aurdal)

I innlegget”Det store sviket” påstod Pensjonistpartiets Hugo Aurdal i EUB 20.november at “Venstre i Eidsvoll vingler hit og dit i jakten på personlig popularitet og makt.” Lite kunne være lengre fra sannheten. Idag svarer Knut Bakkehaug i EUB, i innlegget “Stø kurs fra Venstre”. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stø kurs fra Venstre

Jeg viser til innlegget “Det store sviket” av Pensjonistpartiets Hugo Aurdal i EUB 20.11, der han angriper eiendomsskatten, og avlegger Eidsvoll Venstre en liten visitt. Han skriver: “Venstre i Eidsvoll vingler fra side til side for personlig popularitet og makt.”

Hugo Aurdal av alle burde vite at et parti med 1 representant i kommunestyret knapt har noen makt overhodet, medmindre man sitter “på vippen”. Noe Venstre ikke gjør. Det skal godt gjøres å påstå at vi higer etter personlig popularitet. Jeg har tvert imot, i EUB den 18.11 2013 fortalt hvorfor Venstre ikke blir med i et budsjettsamarbeid med de øvrige borgerlige partiene og EDB.

Hugo Aurdal er bekymret for eiendomsskatten. Venstre kommer til å fremme et budsjettforslag uten eiendomsskatt. Jeg vil anbefale Aurdal å følge Eidsvoll Venstre på Facebook, eller gå inn på vår hjemmeside. Der vil han se at Venstre følger opp partiprogrammet vi gikk til valg på i 2011. Venstre hadde det mest ambisiøse budsjettforslaget for 2013, for investeringer og drift i skolesektoren. Vi kommer til å følge opp dette også i budsjettet for 2014.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Ethvert parti har en forpliktelse overfor sine velgere til å følge opp sitt program i hele valgperioden, og fortelle velgerne hva vi gjør. Dette er ikke popularitetsjakt, men vanlig politisk arbeid. Dette er et arbeid Venstre tar alvorlig. Om flere gir Venstre støtte gjennom å bruke vår stemmeseddel, må vi vente til kommunevalget i 2015 med å få svaret på. I så måte var årets valgresultat, det beste siden 1969, et positivt tegn halvveis i kommunestyreperioden.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant

Innlegget stod på trykk på s. 8 i EUB 26.11 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**