Bevilget penger til utredning av utvidet hurtigbåttilbud

De seks kommunene rundt Oslofjorden (Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Hurum og Røyken) ønsker å se på muligheten for å utvide hurtigbåttilbudet på fjorden. Nå har Buskerud fylkeskommune bevilget penger til formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I siste møte i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok politikerne å støtte utredning av hurtigbåttilbudet med 150.000 kroner.

 Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.

Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Tove Hofstad

Politikerne vedtok også, etter forslag fra Ole Johnny Stavn (Sp), at man tar kontakt med regjeringen med det formål å sette i gang en mulighetsstudie for økt bruk av sjøbasert kollektivtransport.

Kommunene har også søkt Akershus fylkeskommune om støtte til utredningsarbeidet.

– Svært gledelig at fylkeskommunen spiller på lag, sier varaordfører i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen (V). Skal vi få til den ønskede veksten i kommunen må vi ha et bedre samferdselstilbud. Det er det tverrpolitisk enighet om. Jeg mener at et hurtigbåttilbud på riksveg 1, fjorden, vil gjøre det mye lettere for pendlerne.

– Vi er jo i en omstillingsprosess med mange arbeidssøkende i tillegg til at vi ønsker å tiltrekke oss nye innbyggere og næringsetablerere. Bedre samferdselsløsninger er nøkkelen til å få dette til, sier hun.

Du kan lese oppslag om saken hos Buskerud Fylkeskommune.

 Det er plass til flere hurtigbåter på Oslofjorden.

Det er plass til flere hurtigbåter på Oslofjorden.
Foto: privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**