Fellesforslag fra Venstre, Krf, Høyre og Frp

Dette er et nøkternt forslag fra de fire borgerlige opposisjonspartiene, sier Stian Lund (V) i en kommentar til de 10 fellesforslagene fra Venstre, Krf, Høyre og Frp. I tillegg ønsket Stian Lund bl.a. at det skulle bevilges 30.000 kroner til oppgradering på Søndeled slik at det ble en synlig kommunal oppgradering også på Søndeled. Det er billig, for velforeningen gjør jo alt arbeidet gratis avsluttet Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Gode budsjettforslag som risikerer å bli stemt ned av det røde flertallet! Jeg regner med at flertallet omtaler forslagene positivt og at de sier de kunne ha stemt for, men deretter stemmer imot sier Stian Lund med et smil.

Gode budsjettforslag som risikerer å bli stemt ned av det røde flertallet! Jeg regner med at flertallet omtaler forslagene positivt og at de sier de kunne ha stemt for, men deretter stemmer imot sier Stian Lund med et smil.
Foto: Runar Nes

Venstre synes godt i dette forslaget sier Stian Lund og mente de 10 punktene vil bidra til økt kvalitet i de kommunale tjenestene.

1.
Grunnlaget for eiendomsskatten økes ikke, kr. 1 400 000
2.
Dagtilbudet på Frydenborgsenteret opprettholdes, kr 1 000 000
3.
Beholde hhv. 80 % og 50 % stilling på Risør barneskole og Søndeled skole for støtte/tidlig innsats.
kr 800 000
4.
Styrke barnevern/økonomisk sosialhjelp/hjemmekonsulent, der enheten mener det er størst behov, med 1 stilling kr 650 000
5.
Tilskuddet til Kirkelig Fellesråd økes kr 200 000
6.
Beholde deltidsstilling for psykiatri for barn unge på Risør VGS kr 185 000
7.
Vaktmesterordningen i Kunstparken opprettholdes.
110 000
8.
Årlige renter/avdrag for oppjustering av Kvernvikveien kr 75 000
9.
Tilskudd til etablering av ny brygge på Limpon kr 75 000
10.
Tilskudd for å opprettholde Fotballfritidsordningen (FFO) kr 65 000

Sum kr 4 560 000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**