Gruppemøte 2 desember 1900 på Rådhuset

Se saksliste for gruppemøte 2 desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


[link#http://www.drammen.kommune.no/no/Lokaldemokrati/Saker-til-politisk-behandling/]

Komite Byutvikling og kultur:
48/2013 PROTOKOLL FRA MØTE I BYSTYREKOMITÉ BYUTVIKLING OG KULTUR 05.11.2013
49/2013 NAVNESAKER 2013
50/2013 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 2014
51/2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET – VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN
52/2013 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017
53/2013 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET
54/2013 HØRING – STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD
55/2013 TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER)

Komite for oppvekst og utdanning
38/2013 PROTOKOLL FRA BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2013
39/2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.
40/2013 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FOSTERHJEM (KOMMUNENS TILSYN MED
41/2013 HØRING – ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER
42/2013 STORBYMIDLER 2014
43/2013 TILBAKEMELDINGER BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2013.

Komite for helse og sosial
38/2013 PROTOKOLL FRA BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2013
39/2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.
40/2013 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FOSTERHJEM (KOMMUNENS TILSYN MED
41/2013 HØRING – ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER
42/2013 STORBYMIDLER 2014
43/2013 TILBAKEMELDINGER BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**