Venstre ønsker kommunen som medlem i Transparency International

I formannskapsmøte 10 desember vil Venstre legge fram en interpellasjon om at Drammen kommune bør melde seg inn i Transparency International. Venstre mener medlemsskap vil gi kommunen tilgang på uavhengig ekspertise innen feltet god praksis av åpenhet og offentlighet. Venstre har fått signaler om at interpellasjonen har bred støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er interpellasjonen:

Drammen kommune har en målsetning om være en åpen kommune med en høy etisk standard. I praksis ser vi at kommunen sliter med å nå sine mål. Kommunen har tapt saker i rettsapparatet som viser manglende kompetanse på anbud og innkjøp. Kommunen har blitt kritisert for manglende informasjon om politiske møter. Kommunen har blitt kritisert for manglende åpenhet i saken om utvikling av Marienlyst. Kommunen har blitt kritisert for ufullstendig journalføring av dokumenter.

Problemet med manglende åpenhet er at politikerne og innbyggerne mister kontrollen med hvordan skattebetalernes penger brukes. Dette kan føre til ineffektiv bruk av penger og det kan i verste fall føre til korrupsjon. Drammen kommune bruker jurister som skal vurdere om loven blir brutt. Rådene fra juristene står ofte i kontrast til rådene fra uavhengige eksperter. Det kan virke som om Drammen kommune er komfortable med å ligge i gråsoneland når det kommer til tolking av offentlighetsloven. Det er ikke Venstre.

Transparency International hjelper kommuner til å bli bedre på åpenhet. De jobber med korrupsjon, og virkemidlene mot korrupsjon er mer åpenhet, samt mer kompetanse på innkjøp. Drammen kommune jobber med å utvikle innkjøpskompetanse og de har etikkutvalg, men det har likevel vist seg at kommunen i større grad bør benytte uavhengige eksperter i arbeidet med åpenhet.

11 kommuner er i dag medlemmer av Transparency International, og senest i februar i år oppfordret Erna Solberg alle Høyre-kommuner til å melde seg inn. Drammen kommune bør være den neste.

Forslag til vedtak:

Drammen kommune søker om medlemskap i Transparency International som et ledd i å styrke arbeidet med etikk og åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**