Endelig ungdomsskolen i Høvåg sin tur!

I Lillesandsposten forrige fredag kunne vi lese at flertallskoalisjonen H, Krf og Frp tok utfordringen fra FAU om å prioritere utearealene ved ungdomskolen i Høvåg, etter at Venstre hadde bedt om at saken ble tatt opp i tjenesteutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er en nødvendig opprusting av uteområdet som nå endelig blir løftet fram, og som også er med i Venstres budsjettforslag for 2014. Vi håper skolegården i framtida kan bidra til en mer variert skolehverdag der det ikke minst blir lagt bedre til rette for fysiske aktiviteter.
Da er det bare å gratulere FAU ved Høvåg skole med et vellykket initiativ, gjøre klar arbeidstøyet og forberede seg på dugnad i 2014. En dugnad som jeg tror de aller fleste stiller opp på med glede!
Venstre har i tillegg til å prioritere uteområdene på Høvåg skole i vårt budsjett, også konkrete tanker om hvorfor det er viktig med et ungdomstrinn i Høvåg — i motsetning til en del andre partier. Vi vil gi skolen stabilitet og muligheter for å kunne planlegge for flere år framover.
Jan Helge Kjøstvedt (vararepr. Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**