Investerer for et bedre Frogn-samfunn

Helsebygg, badeanlegg, flerbrukshus og omsorgsboliger bygges i den kommende fireårsperioden, og skolen får beholde midlene som rådmannen ville kutte. Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil vende på alle steiner for å kunne skape et bedre Frogn-samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


-Behovet øker når det gjelder pleie og omsorg, samtidig som vi må satse langsiktig på folkehelse – det gir både bedre livskvalitet for innbyggerne og bedre økonomi for kommunen på lengre sikt, sier Høyres Thora Bakka, som derfor mener det er riktig å ta to så tunge løft som nytt helsebygg og Seiersten idrettspark med badeanlegg i denne perioden.

Rådhusveien i Drøbak

Rådhusveien i Drøbak
Foto: Erik Lundeby

Partienes budsjett innebærer at flerbrukshuset står ferdig i 2015, helsebygget i 2016, Seiersten med badeanlegg i 2017, og det bygges omsorgsboliger gjennom perioden som om fem år vil dekke behovet til de som er for friske til sykehjem, men har behov for mer trygghet og støtte enn de kan få hjemme.

-Vi er også enige om at det ikke kan kuttes mer i driftsutgiftene på skole, sier Venstres Erik Lundeby, som forteller at partiene er enige om å stryke rådmannens kutt i lærerstillinger. Skolen kompenseres også fullt ut for økte lønns- og pensjonskostnader, og får midler til nye valgfag. Samtidig mener partiene at det er rom for å utnytte ressursene bedre ved å se på skolestrukturen.

Partiene har blitt enige om å videreføre kommunens sterke satsing på omsorgsboliger, men å følge opp prosjektet tett for å sikre at utbyggingen skjer på en kostnadseffektiv måte.

-Når det skal bygges omsorgsboliger, for eksempel på Kopås og Dal, kan vi gjerne se på om det er mulig å velge hyllevare heller enn skreddersøm for å få kostnadene ned for kommunen og beboerne, sier Fremskrittspartiets Ole Scheie, som også er åpen for at private kan utvikle hvis det dekker kommunens behov like godt.

I partienes budsjettopplegg ligger det en betydelig ambisjon om å gjennomgå kommunens virksomhet i året som kommer for å kunne satse på tiltak som er viktige for beboerne.

-Vi mener at kommunen fortsatt skal bidra til snøproduksjon og eldresenter, og at vi derfor må gå tungt inn i kommunens virksomhet for å finne grep som gjør at vi kan drive smartere og få mer ut av kronene, sier Senterpartiets Hans Kristian Raanaas.

Partiene mener at kommunen i en så tung investeringsfase kan akseptere å redusere overskuddet noe, og at et resultat på 1,7 prosent vil gi en tilstrekkelig buffer i 2014.

Forslaget ble vedtatt i Formannskapet 2. desember 2013. Les forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**