Venstre vil ha helhetlig jordvernplan

Venstre fremmet i dag forslag i Stortinget om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en helhetlig jordvernplan og at regjeringen må stille alle dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord i bero inntil en helhetlig jordvernplan er vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Forslaget ble fremmet av Abid Raja, På Farstad, Ola Elvestuen og Andre Skjelstad.
Forslaget lyder

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig jordvernplan.»

«Stortinget ber regjeringen stille alle dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord i bero inntil en helhetlig jordvernplan er vedtatt. Eventuelle dispensasjonssøknader knyttet til allerede fattede vedtak knyttet til infrastrukturutbygging omfattes ikke.»

Abid Raja fremmet forslaget for Venstre. Overfor Nationen legger han ikke skjul på at han håper dette forslaget kan stanse Ikeas utbyggingsplaner på Delijordet i Vestby.

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Nå “spises” det litt matjord her og litt der i mange kommuner. Til sammen blir dette mye og det kan vi ikke lenger sitte og se på. Vi er ikke absolutte i denne saken. Skal god matjord omdisponeres kan vi i noen grad godta det når det går til samfunnsnyttige formål, som vei- og jernbaneutbygging, men terskelen må være ekstremt høy for å omdisponere matjord til boligområder og næringsformål, derfor er en helhetlig jordvernplan så viktig, sier Solveig Schytz, leder for Venstres fylkestingsgruppe til Østlandets blad. – Ikea er hjertlig velkommen i Follo, på ei tomt som ikke er matjord utdyper Schyz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**