Alternativt fylkesbudsjett:<br>Venstre prioriterer skole og kollektiv

Venstres fungerende gruppeleder, Svein Abrahamsen, la i Fylkestinget i dag fram Venstre sitt alternative budsjett for fylkeskommunen for 2014. Venstre ønsker å bruke penger på å styrke de videregående skolene og gjøre Rogaland mer klima- og kollektivvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rogaland Venstres fungerende gruppeleder, Svein Abrahamsen

Rogaland Venstres fungerende gruppeleder, Svein Abrahamsen
Foto: Haugesund Venstre

Se Rogaland Venstres alternative budsjett

Svein Abrahamsen viste i fylkestinget til at fylkeskommunen er i en krevende økonomisk situasjon som følge av store investeringer i skolebygg.

— I en slik situasjon er det viktig med strenge prioriteringer. Venstre har i budsjettet for 2014 valgt å prioritere skolesektoren og kollektivtilbudet spesielt, sier Abrahamsen.

— Venstre har høye ambisjoner for Rogalandskolen. Vi har en god skole og den drives allerede rasjonelt, understreker Abrahamsen. — Vi er derfor bekymret for konsekvensene for skoletilbudet av de store kuttene innen skolesektoren som det legges opp til i rådmannens budsjettforslag. Dette vil blant annet gå utover tilbudet om utvidet praksis og kan dermed ramme elever som har store utfordringer fra før. Vi reverserer derfor kuttene innen skole i vårt alternative budsjett, sier han.

Abrahamsen viser også til at Rogaland fylkeskommune får betydelig mindre i statlige overføringer gjennom inntektssystemet enn vi skulle ha hatt. — Regjeringen har varslet at inntektssystemet vil bli endret fra 2015. Det kan gi fylkeskommunen anslagsvis 150 til 200 millioner kroner ekstra i årlige inntekter. Vi tror derfor det er fornuftig å avvente eventuelle nødvendige innstramminger til våren 2014, da vi vet mer om framtidig inntektsnivå, sier Abrahamsen.

Venstre prioriterer også kollektivtilbudet spesielt i vårt budsjettforslag. — Vi har ambisiøse mål i klimaplanen om økt kollektivandel for å få ned klimagassutslippene. Kollektivandelen har imidlertid gått feil vei de siste årene. Vi ønsker derfor ikke å øke prisene på ungdomskort og periodepass med 50 kroner, noe som gi færre passasjerer. Det bir helt feil, sier Abrahamsen.

Les også: Venstre er imot prisøkning på ungdomskortet

Les også: Færre kjøper periodepass hvis prisen øker

Venstre er i opposisjon i Fylkestinget. Venstre sitt alternative budsjett blir dermed nedstemt av flertallspartiene Frp, H, Krf og PP under Fylkestinget 10. – 11. desember 2013.

Se Rogaland Venstres alternative budsjett
(merk at forslaget kun er endringer til Fylkesrådmannen sitt opprinnelige forslag)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**