Venstre har stor makt og med stor makt følger stort ansvar…

Venstre må bruke vår innflytelse på stortinget til å snu en del enkeltsaker som er viktige for distriktene slik at vi befester vår posisjon som et sentrumsparti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På forrige landsstyremøte uttrykte jeg bekymring for Venstres posisjon etter valget
Og utfordringen ved at vi både er denne regjeringens fødselshjelper og samtidig er i opposisjon til den samme regjeringen
Men nå er jeg ikke bekymret lenger
Snarere tvert i mot
Venstre har fått stor innflytelse valget
Vi har fått en nøkkelrolle
og vi er i en posisjon til å avgjøre mange saker på stortinget
Det har omverden nå forstått
Og jeg har vel aldri fått så mange henvendelser før
Fra både interessegrupper og Venstremedlemmer eller Venstrevelgere
For den nye Høyre/Frp regjeringen har allerede markert seg ved å gjøre en del endringer på statsbudsjettet som har utløst en klassisk sentrum/periferidebatt

Regjeringen har tatt ut en del saken som åpenbart er negtivt for distrikts-Norge generelt og Hedmark spesielt
Jeg kan bare ramse opp:
Oppstartsbevilgning til nytt Helsearkiv på Tynset — tatt ut
31 arbeidsplasser i Direktoratet for økonomistyring på Hamar- tatt ut
Steien bru over Glomma på Riksvei 3 — tatt ut av de rødgrønne – tatt inn igjen ved hjelp av Frp så vidt jeg har fått opplyst
Andre kutt og endringer som berører hele distrikts-Norge:
Ostetollen .
Kutt i regionale utviklingsmidler
Slutt på anledningen til å skrive opp igjen avskrivbare aktiva ved eierskifte i landbruket
det innebærer store tap av avskrivninger og dermed redusert omstillingsevne
Fjerning av tilskudd til utnyttelse av bioenergi — et viktig tiltak mot gjengroing og et bra miljøtiltak
Og alle vet at vi kan snu disse sakene
Ikke alle sakene, men noen
Det er viktig at vi snur noen
For å vise at vi er et sentrumsparti
Som har et annet balansepunkt mellom markedstyring og politisk styring
Enn det de 2 høyrepartiene har
Derfor er jeg glad for at Venstre snur en del saker
Slik at vi sammen kan hente ut en politisk gevinst
Derfor er det viktig at stortingsgruppa og ledertrioen samarbeider med oss i fylkene
Slik at vi sammen velger å utfordre regjeringen i enkeltsaker som gir felles gevinster
Slik at vi gjør det som Trine svarte meg på forrige LS-møte: vi må synliggjøre vår innflytelse og vår politikk i stortinget

Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**