Vil stille miljøkrav til drosjenæringen

Samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby har sendt et forslag om nye miljøkrav til drosjenæringen i Oslo på høring. - Vi vil gjøre hovedstadens drosjenæring utslippsfri innen 2020, senest 2023. Da skal alle dagens 1546 drosjer være nullutslippsbiler, sier Melby til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Vi ser på drosjenæringen som en del av kollektivsystemet vårt. Da er vi nødt til å jobbe med utslippskrav, ikke bare til busser, men også til drosjenæringen. Dette er viktig for å få ned klimautslippene, men også for å bedre luftkvaliteten. Drosjenæringen utgjør en betydelig del av biltrafikken i Oslo sentrum, og er dermed viktig for miljøet i byen, sier Melby.

Veitransport står for halvparten av klimagassutslippene og hoveddelen av luftforurensning og støy i Oslo. Byrådet legger opp til en innfasing av miljøkravene ved at de gradvis skjerpes mot nullutslipp i 2023. I dagens drosjemarked er gjennomsnittsalderen for personbiler 3,13 år. Det vil si at samtlige biler i drosjenæringen i dag vil være byttet ut om ca tre år. Innfasingen gjør at løyvehaverne ikke må bytte bil som følge av miljøkravene, men at disse gjelder ved løyvehaverens anskaffelse av ny bil.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Nullutslipp fra drosjenæringen innebærer en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff. Det er flere drivstoffalternativer som kan benyttes, for eksempel biogass, etanol, elektrisitet og hydrogen. Flere av teknologiene er ennå ikke fullt utviklet, men utviklingen på området er rask. Miljøkravene vil være et sterkt incentiv for bilbransjen til å utvikle nullutslippskjøretøy, ettersom hele drosjenæringen i Oslo vil ta i bruk slik teknologi innen 2023. Melby understreker at Oslo kommune samtidig har et ansvar for å legge til rette for bruk av fornybart drivstoff, blant annet ved å fortsette satsningen på gratis fylle- og ladestasjoner.

– Oslo kommune har etablert over 500 gratis offentlige ladestasjoner for el-biler, og det er vedtatt å etablere ytterligere ladestasjoner i årene fremover. Videre har Oslo kommune bidratt til etablering av fyllestasjon for hydrogen og produserer biogass som i første omgang brukes som drivstoff for busser og renovasjonsbiler, sier hun, og viser til at andelen hybridbiler i drosjenæringen har økt fra 5,8 % i 2009 til 17,3 % i 2013.

– Vi vil invitere drosjenæringen til dialog om behovet for flere ladeplasser og mulige løsninger for å dekke dette behovet. Samarbeidet mellom næringen og kommunen vil ha stor betyding for klimaet og miljøet i mange år fremover, avslutter Melby.

Les mer på Osloby.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**