Forlik om budsjett for 2014

Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF har på overtid lykkes å komme til enighet med Fremskrittspartiet om budsjett for Oslo kommune 2014. Avtalen innebærer blant annet en styrking av bydelsøkonomien med 115 millioner, og idrettsinvesteringer for i overkant av 100 millioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Det har vært krevende i år, men jeg er glad for at vi til slutt klarte å komme til en enighet som bygger videre på det borgerlige samarbeidet som har gitt Oslo gode resultater i over 16 år, sier Venstres gruppeleder Toril Berge.

Avtalen innebærer at Frp har akseptert bygging av det nye Munch-museet og hovedbiblioteket i Bjørvika, men at byrådet skal utrede muligheten til å øke hovedbibliotekets inntekter, for eksempel gjennom utleie av deler av bygget. I tillegg er partiene enige om følgende endringer i byrådets budsjettforslag:

•Bydelene styrkes med til sammen 115 millioner, hvorav 75 millioner går til reduserte sykehjemspriser.
•Oslovaktene styrkes med 2 millioner
•30 millioner til satsning på velferdsteknologi
•Sonia Henie Ishall finansieres med tilsammen 270 over tre år.
•Utskiftning av kunstgressdekke på Holmlia, Rustad, Valle 1 og Heming kunstgressbaner.
•Linderudkollen skistadion fullfinansieres og ferdigstilles i 2015
•1 mill. til prosjektering av Lambertseterhallen
•12,5 mill. til brannsikring på Haukåsen skole.
•500 000 til Riverside ungdomsklubb
•9 mill. til økt bemanning på sykehjem
•1 mill. til overgrepsmottaket
•2 mill. til almenlegevakten
•700 000 til Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp
•500 000 til Blå Kors kontaktsenter
•1,6 mill til Fransiskushjelpen
•1 mill. til Frelsesarmeen Jobben
•335 000 til Frelsesarmeen Vi over 60
•60 000 til JURK (juridisk rådgivning for kvinner)
•150 000 til JussBuss
•220 000 til Kirkens Bymisjon, gatejuristen
•350 000 til Kirkens Bymisjon, Jobb som fortjent
•250 000 til Kirkens Bymisjon, natthjemmet
•210 000 til Rødekort, flyktningeguiden
•700 000 til Sex og Samfunn
•300 000 til Leieboerforeningen
•75 000 til stiftelsen Retretten
•500 000 til Nasjonalforeningen, seniorsenter
•3 mill. til diverse rustiltak
•20 000 til DIXI ressurssenter
•30 000 til Fattighuset
•1,5 mill. til Robust
•800 000 til Mortensrud og Groruddalen ressurssenter
•150 000 til Barne- og ungdomssenteret Holmlia
•1 mill. til Alna ridesenter
•2 mill til renhold av gater, plasser og torg
•3 mill. til Litteraturhuset
•5 mill. til Visit Oslo
•1,5 mill til Maritakafeen
•1 mill til Human Rights Sevice
•1 mill. til Norsk Maritimt Museum
•500 000 til Dissimilis
•12,5 mill. til stiftelsen Bygdøhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**