Lokalpolitikk – Budsjett 2014 del 3

Venstre la fram budsjettforslag i kommunestyret 12. desember. I denne sammenheng har vi forsøkt å heve blikket, se framover og fokusere på at Askøy skal ha en positiv utvikling.
Men grunnlaget for budsjettet vårt har vi fokusert på en del av de trekkene som er i forhold til utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

penger

Foto: illustrasjon

Vi har hatt høy vekst over en årrekke. Arealplanen legger opp til en stor vekst og vi har ikke vært flinke nok til først å ha ledig plass i skole og barnehage før byggeløyve er blitt gitt. Og man har i for stor grad fått dispensasjon fra rekkefølgekravene. Dette er uheldig. Det har vært et etterslep på vedlikehold på bygningsmassen som har ført til at vi de senere årene har måtte gjøre store og dyre investeringer. Vi er der at vi hele tiden henger etter utviklingen og må løpe etter for å drive brannslukking og bygge ut nærmest på enhver en skole.

Våre elever og lærere har og må leve under trange kår. Vi har dessverre vært nødt til å sette opp paviljonger noe som er midlertidige løsninger, ei heller en fullgod løsning og koster mange millioner kroner som vi egentlig ikke har.

Men det er også et annet forhold som virker negativt inn med denne enorme veksten. Ved inngangen til 2014 vil Askøy ha en gjeld på hele 2200 millioner. Med den økonomiplanen vi har til behandling vil vi ha en gjeld på HELE 4200 mill i 2017. Det er gjennomsnittlig økning på hele 500 mill hvert år.

For hver krone gjelden øker, øker også lånekostnadene. Netto finansutgifter øker i perioden med over 110 mill kroner. Dette må tas fra et sted. I tillegg har vi et lavt rentenivå i landet for tiden, det er bra. Sentralbanksjefen har antydet at den vil være det fram mot 2015, noe som er lengre enn det som først var antatt. Hører vi på det som blir sagt, vil renten øke. Men til hva? 1% økning på renten vil føre til at vi får økte kapitalkostnader på nærmere 40 mill kroner.

Hvordan skal vi klare dette? Ytterligere kutt i drift?
Hva har Venstre snakket om i noen år? Hva har vært litt av Venstre sin medisin?
Ned med veksten for at vi skal klare å ta de investeringene mer over tid. Venstre vil at Askøy skal vokse litt roligere. Ha bedre kontroll på veksten. Slik at vi kan klare å gi tilfredsstillende tjenester til innbyggerne. Ha tilstrekkelig med lærere og annet personale i skolen – ikke BARE bygg og gode lokaler til elever og lærere. Tilstrekkelig med varme hender i omsorgsyrkene. Tilstrekkelig med personer og resurser i PPT, helsesøster og listen er lengre.

Generelle trekk ved økonomien i Askøy er at det blir stramme rammer for perioden 2014 og 2015, særlig. Det som gir utfordringer er økning i gjeld og samtidig en mangel på tilsvarende økte inntekter slik at kan klare økte kapital kostnader. Netto lånekostnader øker en del fra 2013 til 2014 og har en videre økning på omlag 30 millioner i året. Dette spiser opp handlingsrommet i økonomien.

Derfor føler Venstre seg presset av utviklingen og den veksten posisjonen har vedtatt til å innføre en økonomisk dugnad. Hadde man endret kurs noe tidligere kunne dette kunne vært unngått. Men velgerne ville det annerledes. Askøy skulle i et og alt være en JA kommune. Noe som også må bety nei andre steder.

Men i denne situasjonen så må vi tenke langsiktig. Vi må bruke pengene slik at vi på sikt får MER handlingsrom i økonomien. Vi må legge all innkommen eiendomsskatt til nedbetaling av gjeld.
På denne måten kan vi få ned belastningen fra kapitalkostnadene. Sørge for gode tjenester i kommunen og være bedre rustet mot endringer i renten.

Og det er selvsagt slik at det at vi tar eiendomsskatt ikke skal føre til at vi hviler på laurbæra.
Vi skal selvsagt arbeide iherdig for at kommunen skal ha en så godt og fornuftig drift som mulig og samtidig sørge for at kommunens sine ansatte har en god hverdag og tilstrekkelig resurser til å utføre jobben godt.

Når vi om noen år har kommet dit hen at utgiftene står i forhold til inntektene skal Venstre være de første til å fjerne eiendomsskatten. Da UTEN at vi trenger å legge om driften, slik andre som vil bruke pengene i driften da må gjøre.

Ellers vil jeg ønske alle en god og fredelig Jul.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**