Åsta Årøen til årsmøtet i Agder Venstrekvinnelag

Agder Venstrekvinnelag avholder årsmøtet lørdag 18. januar 2014 på Venstres Kontor i Kristiansand kl. 11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åsta Årøen nær

Foto: Silje England Garshol

Leder av Norges Venstrekvinnelag, Åsta Årøen kommer og holder innledning til debatt. Etterpå spiser vi lunsj sammen i Kristiansand.

Her er årsmeldinga fra Agder Venstrekvinnelag:
Årsmelding 2013 for Agder Venstrekvinnelag
22. januar 2013 avholdt Vest-Agder Venstrekvinnelag og Aust-Agder Venstrekvinnelag felles årsmøte på Venstres Kontor i Kristiansand. De vanlige årsmøtesakene blei lagt fram av styret og enstemmig vedtatt: årsmelding, regnskap og budsjett. Deretter holdt tidligere leder av Kristiansand Venstre, bystyrerepresentant og medlem i Byutviklingsstyret, Solveig Nilsen, innledning om Venstres stortingsvalgprogram.
Arbeid, møtevirksomhet og representasjon
Styret bruker hovedsakelig epost og telefon i sitt styrearbeid og i sin kontakt med medlemmene. I tillegg legges informasjon ut på hjemmesidene til Agder Venstre.
Bjørg Vestrheim representerer oss i styret for Agder Venstre. Åse Rostvåg møtte på årsmøtet i Norges Venstrekvinnelag. Bjørg Vestrheim var utsending til årsmøtet i Agder Venstre. Torunn Sandvand blei valgt som 1. vara til styret i Norges Venstrekvinnelag og møtte på Venstres Landsmøte.
I anledning 100-årsfeiringen av stemmerett også for kvinner, var den offisielle åpningen av året lagt til Kilden i Kristiansand på Kvinnedagen 8. mars. Det var stor festivitas med alle tilstede, både Konge, Kronprinsesse, fylkesmenn, ordførere, regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, leder av Venstre, Trine Skei Grande og Marianne S. Lyngvi og Åse Rostvåg.
Etter 100 år er ikke allting glemt er overskriften på vårt innlegg etter at vi hadde opplevd at Venstre blei litt glemt i den historiske delen av festforestillingen 8. mars. Innlegget vårt var underskrevet av styret, og det kom både i papiraviser (Fædrelandsvennen, Agderposten og Avisen Agder), på nett og Facebook.
Samme måned skreiv lederen i Norges Venstrekvinnelag, Åsta Årøen, et innlegg om Likestillingslandet Norge, hvor hun viste til flere områder hvor kvinner fortsatt kommer dårligere ut enn menn. Lederne av fylkeslagene i Venstrekvinnelaget skreiv også under på innlegget som var publisert på hovedsida for Venstre.
11. juni 1913 fattet et enstemmig Storting vedtaket om allmenn stemmerett for kvinner og menn, foreslått av fire menn (og tre var Venstremenn) fra Agder. I den anledning var det en stor konferanse på Kilden med fokus på historie, forskning, dagens utfordringer og kunstneriske innslag. Dagen etter sto innlegget fra Åse om at vi gleder oss over stemmeretten og hyller kvinnene som har gått før oss, både i papir og på nett i avisene på Agder.
I juni feiret Flekkefjord sin Venstremann (en av de fire), Nils Djupvik, med en minneplate i parken. Marianne Nuland Andersen var en av mange frammøtte.
20. juni blei Gina Krog, en av pionerne for 100 år siden, feiret i Oslo. Åse møtte.
I valgkampen konsentrerte alle seg om Stortingsvalget, og Venstrekvinnelaget støttet el-bilen til Kristin Øygarden, 2. kandidaten på Agder, som vi hadde lagt inn i budsjettet. Torunn Sandvand var valgkampgeneral for hele Agder, og venstrekvinnene var ellers aktive i sine lokale Venstrelag.
I Arendalsuka i august var det mye politisk aktivitet, og under partilederdebatten møtte både Anne Marit Tørå og Marianne Sigurdson Lyngvi.
15. september foregikk den høytidelige dåpen av Camilla Colletts plass ved Kilden i Kristiansand. Stort frammøte. Åse møtte.
I november begynte planleggingen av årsmøtet 2014, og 11. desember hadde styret et møte hvor vi blant annet fokuserte på å aktivisere de yngre kvinnene inn i Venstrekvinnelaget, samt diskuterte utkast til Politisk plattform for Venstrekvinnelaget (NVKL).
Medlemsavgift, medlemmer, økonomi
Den sentrale medlemsavgiften er 100 kr per medlem til Norges Venstrekvinnelag. Årsmøtet 2013 vedtok at ingen av lagene på Agder skal ha lokal kontingent. Begge lag, eller korrekt sagt, Agder Venstrekvinnelag, får støtte fra Agder Venstre etter søknad. Vi er innvilget støtte både for 2013 og 2014.
Vest-Agder Venstrekvinnelag har 22 medlemmer pr. 31. desember 2012 og Aust-Agder har 9 medlemmer.

Flekkefjord/Kristiansand/Grimstad/Arendal

-Styret-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**