Uvanlig knapt flertall for 2014 budsjettet

Med 15 mot 13 stemmer ble det framlagte budsjett for Risør 2014 vedtatt med de invisteringer og netto driftsrammer som fremkom i saksframlegget og med de endringer som ble vedtatt under bystyrets budsjettbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dermed kan det neppe sies at den nye koalisjonen bestående av Ap og rødt har bred støtte for Risørs budsjett 2014.

Mange paradokser
Mens flertallskoalisjonen ap/rødt tydeligvis satte stor pris på at rådmannen fant penger de kunne dele ut igjen under budsjettdebatten torsdag kveld er det mange som stusser over hvem som egentlig betaler regningen.

For samtidig som politikerne på den ene siden ønsker økt vekst og flere barnefamilier, vedtar bystyrets flertall at barnehagene skal bli dyrere, at SFO ordningen blir dyrere, at båtplassene blir dyrere og eiendomsskatten øker. Alt tilsynelatende for at politikerne skal få en disponibel sum å forvalte under budsjettdebatten.

Det overrasket også at koalisjonen Ap/rødt samlet presenterte over 30 budsjettforslag hvorav 22 fellesforslag – og glemt var tydeligvis all kritikk mot flertallet i forrige periode for at de fremmet mange forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**