Budsjett 2014: Nilsen om Justvik og OPS

I budsjettbehandlingens oppvekstdebatt utfordret Venstres Solveig Nilsen posisjonen på de langsiktige forpliktelsene ved OPS på Justvik skole. – Man kan ikke kjøre i gang OPS-prosjekter og ta på seg 40 års driftsavtaleforpliktelser og klappe seg selv på skuldra og skryte av at gjeldstaket ikke er utfordra. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordfører,

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Jeg vil gjerne begynne med å si at jeg er veldig positiv til offentlig privat samarbeid. Jeg synes også at flertallskoalisjonens forslag om å bygge og drifte skole med OPS er spennende. Kanskje kan det også føre til at ny skolebygg blir hakket billigere for kommunen — eller at driften blir gjennomført på andre måter, og det er også positivt. Og jeg vil absolutt rose koalisjonen for å ha tatt grep og lagt inn bygging av Justvik skole i sitt budsjett.

Men. Det står i budsjettforslaget at gjeldstaket ikke utfordres. Og det er her det skurrer i mine ører. Hvorfor har vi vedtatt et gjeldstak i Kristiansand kommune?

Det er fordi vi har investert mye de siste årene — og nå har vi rente og avdragsutgifter som belaster kommunekassa i en slik grad at man fant det nyttig å sette et gjeldstak. Kommunen har i tillegg demografiendringer, økte pensjonskostnader og utfasing av momskompensasjonsordninga som også fører til press på driften. Det er ikke rom for sprell.

Det jeg prøver å si er at man har vedtatt et gjeldstak for å ikke ta på seg forpliktelser utover det kommunens inntekter kan forsvare. Det er altså kommunens driftsbudsjett som setter grenser for investeringene. Inntekter og kostnader må henge sammen. Da kan man ikke kjøre i gang OPS-prosjekter og ta på seg 40 års driftsavtaleforpliktelser og klappe seg selv på skuldra og skryte av at gjeldstaket ikke er utfordra. Dette er i beste fall kreativt, og kreative finansielle løsninger har kommunenorge hatt utfordringer med før. Dette er å lure seg selv. På fjellspråket: pisse i buksa. Og det undrer meg at de som liker å kalle seg det økonomisk ansvarlige lederskapet ikke evner å prioritere: her sier dere ja til alt og finner nye måter å finansiere dette på. Det heter ikke gjeld. Men det er like fullt en forpliktelse.

Man trenger ikke være økonom for å skjønne prinsippet. Men nå er jeg altså økonom. Så jeg forstår at man i kommunens regnskap ikke kommer over gjeldstaket, og jeg forstår at man i balansen ikke trenger å bokføre forpliktelsen. Det er OK. Men leien, kostnaden ved dette, vil like fullt belaste kommunekassa. Og det er jo nettopp derfor man har etablert et gjeldstak: For å ikke ta på seg økonomiske forpliktelser som inntektene i kommunekassa ikke kan dekke. Sånn sett så er det likegyldig om man kaller forpliktelsen et lån eller leie, og det er likegyldig om man må bokføre det i balansen: Dette skal betales fra kommunekassa, det er en økning i kommunens forpliktelser.

Politikk handler om å prioritere, spesielt når det er trange tider. Det betyr fra tid til annen å ta upopulære beslutninger — rett og slett fordi det er den riktige beslutningen. V og Ap har i sitt budsjettforslag utsatt Flekkerøykirka og prioritert Justvik.

Og altså: OPS er positivt. OPS er gjennomført i andre kommuner med hell. OPS med bygging og drift av en skole er spennende og det er jeg for: men ikke kom og fortell meg at gjeldstaket ikke er utfordra. Det blir veldig nærme lureri slik jeg ser det.

Mammaen min har lært meg at ei krone kan bare brukes en gang. Det er barnelærdom på Sunnmøre. Og om krona blir betalt på et lån eller om den blir betalt til en leieavtale, så er den like forbaska brukt opp. Den regelen gjelder på Sunnmøre — og den gjelder her på Sørlandet også. Men det kan virke som det økonomisk ansvarlige flertallet ikke har tatt det innover seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**