Gang- og sykkelvei til Folkvang og Horgen

Etter forslag fra Venstre blir gang- og sykkelvei fra Ottarsrud til Horgen prioritert opp i Frogn kommunes trafikksikkerhetsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Line Stokholm

Line Stokholm
Foto: Ivar Ruud Eide

-Denne veien forbinder Drøbak med Frogn kirke og kirkegård, og med Folkvang, der det er både forsamlingshus og idrettsplass, sier Venstres Line Stokholm, som selv er vokst opp langs denne veien. Det er også mange boliger, der barna går på Heer skole, men ikke kan gå eller sykle langs den farlige veien.

Vedtaket gjelder kapittelet i trafikksikkerhetsplanen, som er kommunens innspill til fylkets prioritering. I Akershus fylke har Venstre vært pådriver for økte midler til gang- og sykkelveier, noe det borgerlige flertallet har fulgt opp med friske penger. Dette innebærer at det er god sjanse for å få bygd gode prosjekter langs fylkesvei. Etter mange års politisk press fra blant andre Venstre ser det ut til at bygging av gang- og sykkelvei kan komme i gang i 2014 både i Trolldalen og nordover fra Dal.

I rådmannens forslag var det gang-sykkelvei gjennom de nye lagerområdene på Måna og Holt som var neste punkt i planen for gang- og sykkelvei langs fylkesveier i Frogn. Dette synes Stokholm ble helt feil.

-Veien mellom Ottarsrud og Horgen er omkjøringsvei for riksvei 23. Da må den sikres bedre hvis den skal fungere som skolevei og vei til forsamlingshus og idrettsplass, mener Stokholm. Dette er også veien som brukes mest av de som sykler mot Oslo, legger hun til.

Bakgrunnen for at det er regulert gang- og sykkelvei nordover fra Måna er utbygging av lagerområdet Holt park. Stokholm tror ikke det haster så veldig.

-Oslofjordforbindelsen er under utredning, og firmaer som vurderer hvor de skal legge lageret sitt vil neppe velge det som kan bli en blindvei mot en stengt tunnel, sier hun. Holt park vil derfor neppe bli utviklet før det er klart om det fortsatt blir fjordkryssing ved Drøbak.

Derimot vil behovet for gang- og sykkelvei mot Horgen, der det er sykkelvei mot Oslo og Ås, alltid være der, mener Venstre, som er tilfreds med at et enstemmig kommunestyre sluttet seg til dette.

 Slike situasjoner skal det bli slutt på når veien mot Ås skal legges om. Venstre mener det må komme gang- og sykkelvei mot Horgen også.

Slike situasjoner skal det bli slutt på når veien mot Ås skal legges om. Venstre mener det må komme gang- og sykkelvei mot Horgen også.
Foto: Ivar Ruud Eide

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**