Slik skal Oslo bli en badeby

I dag legger byrådet frem sin strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo. — Vi har gjort en helhetlig vurdering av badetilbudet i byen, og foreslår å bygge tre nye anlegg: ett hovedbad på Tøyen, ett områdebad i Oslo vest og ett i øst/sør. Vi vil også ruste opp enkelte flerbruksbad, doble den obligatoriske svømmeopplæringen i Oslo-skolen og utvide åpningstidene, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Byrådets bademelding presenterer strategier for å oppnå et godt bade- og svømmetilbud for byens innbyggere. Muligheter for svømming og bading året rundt er viktig for folkehelsen, og favner bredt i befolkningen.

I dag finnes det 37 bassenger i Oslo fordelt på 33 anlegg, 23 av disse er kommunale og 14 driftes i privat regi. Utredningen viser at det ikke er antall bassenger, men heller anleggenes kvalitet, størrelse, tilbud og tilgjengelighet som avgjør hvor godt tilbudet er.

Guri Melby legger frem byrådets bademelding

Foto: Olav Juven/NRK

– Et nytt hovedbad på Tøyen skal etter planen stå ferdig i 2018 og vil ivareta behovene til alle som bruker badene. Svømmeidretten får en konkurransearena med internasjonal standard og det blir gode forhold for svømmeopplæring og pasientbehandling. I tillegg vil det nye hovedbadet være attraktivt for publikum, sier Guri Melby.

De nye badene skal plasseres ved kollektivknutepunkt slik at det blir enklere for innbyggerne å benytte miljøvennlige transport. Anleggene skal i tillegg ha en miljøprofil gjennom miljøvennlig materialbruk, utforming og energi- og driftsløsninger.

Tiltak på kort sikt
Fram til det nye hovedbadet åpner på Tøyen gjennomfører byrådet tiltak for å bedre bade- og svømmetilbudet på kort sikt.

– Tilgjengelighet er viktig for innbyggerne, derfor vil vi utvide åpningstidene på badene. Til neste år vil Bøler bad utvide sine åpningstider slik at det blir tilgang på et varmtvannsbasseng gjennom hele året, sier Melby.

Byrådet vil også utvide utebadsesongen i 2014 og vurderer å utvide åpningstidene ved noen av flerbruksbadene, særlig i helgene. Et nytt billettsystem fra neste år øker også brukervennligheten ved de kommunale badene.

Dobler svømmeopplæringen
For å sikre at alle barn utvikler gode svømmeferdigheter er det viktig at elevene tilbys god opplæring i skolen.

– Vi ser at det er behov for å styrke svømmeopplæringen, og foreslår derfor å doble antallet timer obligatorisk opplæring. Samtidig legger vi opp til mer målrettet trening for de elevene som trenger det mest, sier Guri Melby.

Rehabilitering og avvikling av bad
De ni kommunale flerbruksbadene skal i løpet av 2014 undersøkes for å avklare teknisk og funksjonell standard. Denne vurderingen, samt analyse av besøkstall vil være grunnlaget for hvilke bad som skal rehabiliteres for videre drift. Nesten alle skolebadene er rehabilitert de siste 10 årene og vil derfor opprettholdes i flere år framover. De bade- og svømmeanleggene som er minst attraktive ut i fra en samlet vurdering vil legges ned når de tre nye anleggene er på plass.

Hele bademeldingen kan lastes ned fra Oslo kommunes nettsider (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**