Skuffet over nedbygging av matjord i Vestby

Norsk matjord bygges ned bit for bit for andre formål. Kommunal- og regionaldepartementet har nå godkjent at Delijordet i Vestby kan omdisponers fra matjord til næringsformål slik at IKEA kan bygge varehus der. Vi er skuffet over avgjørelsen og dette bare understreker behovet for en helhetlig nasjonal jordvernplan slik Venstre har foreslått i stortinget sier Akershus Venstres Solveig Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Landbruk

Foto: E.Ringnes

Venstre har bedt regjeringen utarbeide en nasjonal jordvernplan for å begrense bit-for-bit-nedbyggingen. Forslaget ble nylig lagt fram i Stortinget, og det gleder oss at flere partier signaliserer at de vil støtte det. Vi foreslår også at regjeringen skal legge søknader om omdisponering av matjord på is inntil jordvernplanen er vedtatt i Stortinget. Kommunal- og regional-departementet valgte å avgjøre saken om Delijordet i Vestby før Venstres forslag kom opp til behandling.

Venstre er bekymret for at saken i Vestby danner presedens. Når regjeringen velger å omdisponere matjord av beste kvalitet til næringsformål ligger lista for omdisponering av matjord etter vår mening lavt.Matjord er en ikke-fornybar ressurs som vi har ansvar for å forvalte for framtida. En helhetlig plan for jordvern er helt nødvendig for å kunne gjøre gode avveiinger mellom vekst og vern i framtida sier Schytz.

Jeg reagerer på at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ikke avventer en helhetlig jordvernsplanen før han tar avgjørelsen sier Schytz.

— Ledelsen i IKEA har uttalt til media at de ikke vil bygge på Delijordet dersom dette fører til at matproduksjonen svekkes. Nå blir det opp til dem. Jeg har forventninger om at Ikea følger dette opp.

Jeg forventer at Ikea nå tar sitt samfunnsansvar slik de lovet av slutter Schytz.

Les mer i Østlandets blad og NRK østlandssendingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**