Bygg der skolen har plass

Sogsti trenger sårt til en pustepause i boligbyggingen, mener Venstres Nicolay Corneliussen, som reagerer på Høyre og Arbeiderpartiets manglende vilje til å styre utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nicolay Corneliussen

Nicolay Corneliussen
Foto: Ivar Ruud Eide

Ved behandlingen av kommunens handlingsprogram for 2014-2017 foreslo Venstre å omdisponere kommunens veiledende rekkefølge for boligbygging. Dessverre fikk ikke forslaget den nødvendige støtten i Frogn kommunestyre.

Venstre mener veiledende rekkefølge for boligbygging totalt sett vil bidra til at Frogn Kommune gjennom den neste handlingsplanperioden vil nå 100 nye boliger i snitt pr år. Dette vil være i tråd med kommuneplanens mål, men etter Venstres skjønn en for sterk boligbygging for Frogn Kommune.

Venstre mener da det er viktig at kommunen gir et signal om å bygge der infrastrukturen ligger til rette for det, og der kommunen ønsker utvikling.

 Sogsti skole er sprengt, og har ikke plass til elever fra nye utbyggingsområder.

Sogsti skole er sprengt, og har ikke plass til elever fra nye utbyggingsområder.
Foto: Frogn kommune

-I dag er Sogsti skole sprengt og vil ikke ha rom for særskilt flere elever, sier Corneliussen, mens det er ledig kapasitet ved Drøbak skole og Heer Skole.

Venstrepolitikeren mener dette må få følger for hvor det skal legges opp til å bygge.

-Vi mener at noen av utbyggingsområdene som hører innunder Drøbak, Heer og Dal tas tidligere i forhold til den foreslåtte veiledede rekkefølgen, sier han, og at utbyggingsområdene Sogsti og Dyrløkkeåsen tas senere en det er lagt opp til.

Kommunens Veiledende rekkefølge for boligbyggingen er ikke et bindende dokument, og kommunen kan ikke pålegge noen som har godkjente planer å vente. Det er imidlertid muliig for rådmannen å gå i dialog med utbyggere for å utarbeide eller endre utbyggingsavtaler.

Venstres forslag til justeringer i planen

Følgende boligområder legges tidligere
Drøbak
. Gulliksbakken
. Gylteveien
. Vannverksveien
. Løktabakken

Billitt/Heer
. Holter Nord/Syd
. Hagen/Høilundveien (inkl Bekkenstenlia)
. Ottarsrud Gård/Ottarsrudgrenda

Nordre Frogn
. Nesoddveien 221-225
. Dal Vestre/Brevikveien
. Glenne
. Kornveien
. Slottet/Kai

Følgende områder legges senere
Sogsti
. Nordre Sogsti/Eikaparken/Sogstikroken
. Vestbyveien 103-105
. Skogveien

Dyrløkkeåsen
. Oreveien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**