Risør har forbedringspotensiale og framgang på kompetanse

NHOs KommuneNM 2013 viser at Risør har et klart forbedringspotensiale og vi bør se nærmere på hvem vi sammenligner oss med, for resultatene til nabokommunene Tvedestrand og Kragerø er definitivt ikke slik at vi bør sammenligne oss med dem fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Viktig med fokus på kompetanse

Viktig med fokus på kompetanse
Foto: Jan Einar Henriksen

Skal Risør bli bedre, må vi heller sammenligne oss med de kommunene som gjør det best innen de ulike fagområder og se hva de gjør for å lykkes. Nå vil nok enkelte komme med bortforklaringer men det er ikke noe vi bør bruke tid på – vi må heller ha fokus på alle de kommunene som gjør det bedre en oss.

Ønsker vi å levere et best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere må vi gjøre de grepene som er nødvendig for å bli attraktive som fremtidige bo- og næringskommune.

Tallene viser at Risør i 2012 samlet sett havnet på 309 plass (mot 269 i 2008).

De øvrige tall for 2012 er (2008 tall i parantes):

• Arbeidsmarked: 363 (320)

• Demografi: 343 (257)

• Kompetanse: 177 (216)

• Lokal bærekraft: 300 (273)

• Kommunal attraktivitet: 153 (112)

Risør Venstre er fornøyd med at vi nå ser forbedring i kompetanseområdet og ser fram til å ta en diskusjon omkring NHO rapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**