Bekymret for utslipp

Venstres bystyrerepresentant, Petter Toldnæs, har varslet Lillesand kommune om mulig lekkasje fra deponiet i Studedalen. Selve deponiet ligger i Vest-Agder, men leireblandet vann har i desember rent nedover i en bekk som er en gytebekk for ørret. Bekken renner ned i Studevann og videre ut i Isefjærdfjorden i Høvåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Det er nylig blitt gjordt et større arbeid på deponiet. Med tanke på hva som har skjedd med Kaldvellfjorden er det grunn til å være bekymret. Har kommunen full oversikt over konsekvensene og arbeidet her? spør Toldnæs i en epost til ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**