Velkommen til Årsmøte og feiring av Asker Venstre 130 år

Velkommen til årsmøte i Asker Venstre og feiring av lokallagets første 130 år! For å markere jubileet og at vi er blant landets eldste lokallag har vi invitert til et årsmøte litt utenom det vanlige på torsdag 16 januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøte og feiring av Asker Venstre!

Frivillighetens Hus, Hasselbakken Asker (Askerveien 47, ved siden av Venskaben )
Torsdag 16. januar kl 18.00-21.30

Velkommen til årsmøte i Asker Venstre og feiring av lokallagets første 130 år!
For å markere jubileet og at vi er blant landets eldste lokallag har vi invitert til et årsmøte litt utenom det vanlige.

Vi deler kvelden i to deler med en formell årsmøte del først, før vi går over til markeringen. Vi håper du får til å bli med oss denne kvelden! Ta gjerne med personer du tror kan være interessert i å lære mer om Venstre.

18:00 — 19:00 Årsmøte

Ordstyrer: Harald Brevig

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av årsmelding fra styret
4. Godkjenning av årsmelding fra kommunestyregruppen
5. Godkjenning av regnskap 2013 og budsjett 2014
6. Kontingent 2014
7. Valg av nytt styre, valgkomite og revisor
8. Valg av nominasjonskomite
9. Valg av delegater til landsmøtet og fylkesårsmøtet

19:00 — 19:20 Vi forsyner oss med mat

19:20 – 21:00 Markering av Asker Venstre 130 år

Konferansier: Leder i Asker Venstre

• Høydepunkter fra Asker venstres historie v/Jan Vevatne
• Kulturelt innslag v/Bærum Venstre: Hulda Tronstad leser Hulda Garborg

Hvordan kan stortingsgruppa, fylkesgruppa, Unge Venstre og lokallaget spille på lag og få gjennomslag for viktige venstresaker framover?

• Samferdsel og stortingsarbeidet v/ stortingsrepresentant Abid Raja
• Vekst og vern i Akershus — Venstres løsninger i arbeidet med samordnet areal og transportplan v/ fylkesleder Solveig Schytz
• Generasjonsrettferdighet v/ Unge Venstre-leder Tord Hustveit
• Oppsummering v/ leder av Asker Venstres kommunestyregruppe Ingvild T. Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**