Gruppemøte 14. januar kl. 19.30 er avlyst

Det er beramma kommunestyremøte 16.01, men det er kun ei sak til handsaming (førebels). Gjeld betalingssatsar for kommunale grendehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I utgangspunktet planlegg me møte som vanleg; tysdag klokka 19.30. Me vurderer behovet for gruppemøte nærmare under årsmøtet på sundagskvelden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**