Oppsummering årsmøte 2013 i Bodø Venstre

Bodø Venstre hadde årsmøte mandag 13. januar 2014 på nye Great Gandhi og valgte nytt styre, oppsummerte året som har vært og vedtok gode politiske uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


fullstendig referat fra årsmøtet — klikk her

Valg av leder og styre.
Det nye styret er: Eli Skintveit (leder), Alexander Kolberg (kasserer), Merete Paulsen, Børge Einvik, Turid H. Holm og Ida Johnsen. Vare i rekkefølge er: Terje Cruickshank, Per Dalhaug, Geir Martinussen og Åshild Opøyen.
De øvrige funksjonene vil bli utpekt når styret konstituerer seg på første styremøte.

Til fylkesårsmøtet 15-16.februar har Bodø Venstre valgt følgende delegater:
Delegasjonsleder: Eli Skintveit
Delegat: Børge Einvik, Geir Martinussen, Merete Paulsen, Therese Eliassen og Tommy Bjørnødegaard.
Til vara i rekkefølge: Ida Johnsen, Terje Cruickshank, Alexander Kolberg.

Hovedsaker i året som gikk har handlet om valg, kommunal økonomi og bevaring av våre grønne lunger.

Årsmelding 2013 for Bodø Venstre

Rapport Venstres bystyregruppe 2013

Politiske uttalelser:
Fra Ida Johnsen – All makt i bystyresalen.
Fra Terje Cruickshank – Ja til større kommuner.
Fra Terje Cruickshank – Markaloven for Bodømarka?
Fra Merethe Paulsen – Klima og miljø i Bodø.

-> innkalling og forhåndsomtale – klikk her.

-> For tidligere årsmøter klikk:
Årsmøte 2012
Årsmøte 2011
Årsmøte 2010
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**