Årsmøte Oppdal Venstre

Mandag 20.januar kl. 19.30 på Grøsethkafèen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


OPPDAL VENSTRE

I N N K A L L I N G

til årsmøte for 2013 i Oppdal Venstre mandag 20.januar 2014 på Grøsethkafèen kl. 19.30.

Sakliste:
1. Åpning.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær.
4. Årsmelding for laget 2013.
5. Regnskap 2013.
6. Årsmelding for kommunestyregruppa 2013.
7. Lagets kontingent for 2015.
8. Valg
a. Leder for ett år. På valg: Gerd-Mette Vatne Drabløs.
b. To styremedlemmer for to år. På valg: Trygve Sande og Odd Gunnar Jære Hoel.
(Fra før: Bjørg Golten Sneve og Liv Lyssandtræ.)
c. To varamedlemmer til styret for ett år. På valg: Eirik Lien og Solfrid Mjøen.
d. En revisor for ett år. På valg: Astrid Fjøsne Berge.
e. To medl. av valgnemnda for årsmøtet for 2014. På valg: Ingrid Mellem og Hans Bøe.
f. To utsendinger og to vara til fylkesårsmøtet i Trondheim 07.-08.februar.
9. Drøfting av de valga som skal foregå på fylkesårsmøtet, bl.a. valg av utsendinger til landsmøtet.
10. Virksomhetsplan for året 2014.
11. Eventuelt.

Servering. Også i år blir det karbonadesmørebrød!

Du er hjertelig vel møtt!

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**