Årsmøte 2014

Frogn Venstres leder Nicolay Corneliussen ønsker alle medlemmer velkommen til partilagets årsmøte, som finner sted på Avistegnerhuset 30. januar 2014 kl 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Frogn Venstres leder Nicolay Corneliussen

Frogn Venstres leder Nicolay Corneliussen
Foto: Ivar Ruud Eide

På årsmøtet skal lokallagets arbeid i året som er godt presenteres, og arbeidet neste år planlegges. Faste poster er blant annet regnskap, årsmelding, budsjett og handlingsplan. Dessuten skal det velges styre for den kommende året. Det skal også behandles innkomne forslag, blant annet til politisk uttalelse.

-Vi håper å se mange medlemmer på møtet, sier leder Nicolay Corneliussen, som oppfordrer til å sende inn forslag til politisk uttalelse, og eventuelle andre forslag innen 23. januar.

Innkalling til årsmøtet 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**