Velkommen til årsmøte i Hedmark Venstre

Hedmark Venstre avholder årsmøte 1. og 2. februar med Stange Venstre som vertskap. Møtet avholdes i Vikingeskipet i Hamar med overnatting på Vandrerhjemmet vis a vis. Venstres stortingsrepresentant, Ketil kjenseth fra Oppland, besøker årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Påmelding: Til Mirjam Engelsjord, e-post [email protected] eller sms til 90 01 74 39.

Frist for påmelding: I LØPET AV FREDAG 24. JANUAR

Andre opplysninger: Gi gjerne samtidig beskjed hvis du/dere har spesielle behov i forhold til diett, henting på jernbanen etc.

Overnatting: På Vandrerhjemmet som ligger like over veien for Vikingskipet. Gi beskjed om overnatting samtidig med påmeldinga. (Deltakere fra Hamar og Stange overnatter hjemme!). Transport til middag lørdag kveld m.v. organiseres.

Ellers: Du får mulighet til å rusle rundt i Vikingskipet, en av verdens største trekonstruksjoner. Årsmøtet byr på mange hyggelige bekjentskaper, overraskelser og kulturinnslag ved middagen lørdag kveld. Bli med og la deg inspirere sammen med andre Venstrefolk!

Lokallagslederne må sende ut den informasjonen som kommer på e-post om årsmøtet til de som skal delta. Skriv selv ut dokumentene eller bruk PC/Nettbrett under møtet.

Jeg vedlegger på nytt oversikten over hvor mange delegater de forskjellige lokallagene kan sende, og håper at vi blir flest mulig!

Det vil bli sendt ut flere møtedokumenter i dagene som gjenstår fram til årsmøtet.

Lag gjerne utkast til politiske uttalelser og ta med til årsmøtet — ikke minst om menneskerettigheter som er tema på årets landsmøte i Venstre.

Med vennlig hilsen
styret i Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**