Kollektivtrafikken har førsteprioritet

Ved å fjerne gateparkering i Thereses gate bedres fremkommeligheten og punktligheten for 13 000 kollektivreisende hver dag, skriver byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Denne uken fjernes store deler av gateparkeringen i Thereses gate. Dette er et av mange tiltak byrådet gjennomfører for å øke trikkens fremkommelighet. Sterk befolkningsvekst og ambisiøse klimamål krever at vi øker kapasiteten i kollektivnettet i Oslo, og da må trikken og bussen komme raskere fram.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Thereses gate er en av de tre gatene som skaper størst problemer for trikken på grunn av feilparkerte biler. I 2013 oppsto 28 prosent av alle driftsstans på grunn av feilparkerte biler i nettopp denne gaten. Til sammen i 2013 har trikken stått stille i to døgn, bare på grunn av feilparkerte biler. Feilparkeringer fører til stans og store forsinkelser for de mange kollektivreisende som enten må vente på å komme videre, eller vente på en trikk eller buss som ikke kommer til avtalt tid. Slike forsinkelser forplanter seg i kollektivnettet og fører til komplikasjoner for enda flere trikk- og bussavganger utover dagen.

Selv om fjerning av parkeringsplasser vil gjøre hverdagen bedre for svært mange kollektivreisende, er enkelte beboere og næringsdrivende bekymret. Kommunen vil samarbeide med lokalmiljøet for å finne løsninger. På kort sikt vil vi etablere nye avgiftsparkeringsplasser i flere parallell- og sidegater. Elbilplassene vil også bestå. På lang sikt vil ordningen med beboerparkering redusere pendlerparkering og frigjøre kapasitet for beboere og næringsliv. Fjerning av gateparkering er et prøvetiltak. Vi vil evaluere tiltaket fortløpende, og ved prøveperiodens slutt om to år, for å vurdere konsekvensene for kollektivtrafikk, beboere og næringsliv.

Trikk

Foto: Lørenskog Venstre

Færre biler kan bli et gode for bymiljøet i Thereses gate. I Bogstadveien ankommer 85 prosent av butikkundene med sykkel, kollektivtransport eller til fots. Vi gjennomfører nå en undersøkelse i Thereses gate, men det er grunn til å tro at færre biler og et bedre kollektivtilbud vil gjøre gaten mer attraktiv som handlegate og byområde. Oslo kommune inviterer beboere, næringsdrivende og tilreisende til å være med og utforske hvordan arealene som frigjøres i gaten kan utnyttes. Vi vil trekke inn kunstnere, arkitekter, håndverkere og designere til å være med i arbeidet. Sammen kan vi gjøre Thereses gate til en enda mer spennende, grønn og trivelig gate, til glede for både beboere, tilreisende og næringsliv.

Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel
Innlegget stod på trykk i Aftenpostens Oslobybilag fredag 17. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**