Kulturstyret ønsker kyststi og kulturløypenett

Risør Venstres nye representant i Kulturkomiteen, Jan Einar Henriksen, fikk med seg et samlet kulturstyre da han i torsdagens Kulturkomitémøte fremmet forslag om å innarbeide Kultursti fra Flisvika til Randvik samt et kulturløypenett i Risør i kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Jan Einar Henriksen er Risør Venstres representant i den nyeetablerte Kulturkomité, og håper på mange innspill fra lokalbefolkning og alle som ønsker em positiv vekst i Risør

Jan Einar Henriksen er Risør Venstres representant i den nyeetablerte Kulturkomité, og håper på mange innspill fra lokalbefolkning og alle som ønsker em positiv vekst i Risør
Foto: Jan Kløvstad

Venstre har i lang tid ivret for at det skal etableres en universelt utformet og sjønær kyststi fra Flisvika til Randvik, og har i tillegg jobbet for å få etablert kulturløypenett i Risør. Det er derfor hyggelig at et samlet Kulturstyre nå stilte seg bak Risør Venstres to forslag om å innarbeide Kyststi og Kulturløypenett i areal-/kommuneplan.

Sett i sammenheng med Kommuneplanens hovedmål “vi skal vokse” er attraktivitet ett av 8 delmål her passer de to forslagene som hånd i hanske. Forslagene vil når de blir gjennomført absolutt bidra positivt å nå delmålet om attraktivitet, og derigjennom bidra positivt til at hovedmålet “Vi skal Vokse” nås, sier Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Risør Venstre jobber med andre forslag og inviterer både medlemmer, velgere og andre til å komme med innspill til kommuneplanarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**