Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteen i Akershus Venstre har i dag offentliggjort sin innstilling til nytt fylkesstyre i Akershus Venstre. Valget skjer på fylkesårsmøtet 15.februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forslag til styrende organer Akershus Venstre, Årsmøtet 2014

Alle medlemmer velges for to år, vara velges for ett år.

Styret
Solveig Schytz (Ås), leder (gjenvalg)
Eirik T. Bøe (Bærum), organisatorisk nestleder (gjenvalg)
Jonas Vevatne (Asker), politisk nestleder (gjenvalg)

Hulda Tronstad, Bærum, styremedlem (ny)
Jan Bakke, Vestby, styremedlem (ny)
Morten Skåningsrud, Hurdal, styremedlem (ny)
(foruten ledelsen skal fylkesstyret ha «opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær og fem varamedlemmer»

Vara til styret (velges for ett år):
1) Jakob Bronebakk, Bærum (ny)
2) Erik Lundeby, Frogn (gjenvalg)
3) Prisca Massao, Enebakk (gjenvalg)
4) John Pavels Wilhelmsen, Ullensaker (ny)
5) Anniken Holtnæs, Rælingen (ny)

Direktevalgte til hovedstyret:

Siri Engesæth, Bærum (ny)
Jorunn Nakken, Ås, (gjenvalg)
Lars Peder Nordbakken, (ny)

Vara (velges for ett år)
1. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård (gjenvalg)
2. Tine Jahren, Fet (ny)
3. Roger Axelsson, Ullensaker (gjenvalg)

VO-utvalg:
Opplæringsansvarlig i styret er VO-leder
Roger Axelsson, Ullensaker (ny)
Jakob Bronebakk, Bærum (ny)
Mats Olsen, Skedsmo (ny)

Revisor:
Thor Togstad, Gjerdrum (gjenvalg)
Øystein Smidt, Nes (ny)

Forslag til landsmøtedelegater

1. Solveig Schytz, Ås
2. Jonas Vevatne, Asker
3. Eirik T. Bøe, Bærum
4. Siri Engesæth, Bærum
5. Runar Bålsrud, Hurdal
6. Boye Bjerkholt, Skedsmo
7. Inge Solli, Nittedal
8. Erik Lundeby, Frogn
9. Mette Kaaby, Bærum
10. Jostein Tellnes, Asker
11. Mats Olsen, Skedsmo
12. Hulda Tronstad, Bærum
13. Are Egner-Kaupang, Gjerdrum
14. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
15. Jan Bakke, Vestby
16. Ole-Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
17. Jorunn Nakken, Ås
18. Audun Heskestad, Rælingen
19. Åse Birgitte Skjærli, Nes
20. Unge Venstre (velges av UV)
21. Ingvild Tautra Vevatne, Asker

Vara;
Marit Helene Meyer, Asker
Olav Østerås, Ås
Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll
Hilde Arneberg, Bærum
Anniken Holtnæs, Rælingen
Johan Meyer, Oppegård
Bente Knagenhjelm, Bærum
Wenche Steen, Bærum
Eline Borger Rognlie, Ås
Jacob Bronebakk, Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**