Årsmøte i venstrekvinnelagene i Oslo og Akershus

Torsdag 23.januar avholdes årsmøte for venstrekvinnelagene i Oslo og i Akersshus. Alle engasjerte venstrekvinner ønskers velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Velkommen til årsmøte for lokallagene i Oslo og i Akershus!

Vi ønsker også kvinner fra Østfold velkommen- kanskje kan vi revitalisere lokallaget!

Sted: Venstres Hus — Møllergaten 16

Dato: 23. 1 2014

Tid : Klokken 18

Agenda:

Diskusjon: NVKs politiske plattform, ved Torild og Liv

Dette vil være hoveddiskusjonen på Norges Venstrekvinnelags årsmøte den 1 februar. Ved at vi diskuterer dette på vårt årsmøte så har vi mulighet til å komme med innspill i forkant samt være bedre forberedt i Årsmøte-diskusjonene.

Valg av VK lokallagsstyrer

Vennlig hilsen,
Venstrekvinnelags styrene i Oslo og Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**