Kyststi og kulturløypenett

Mot stemmene fra ordfører Lunden (Ap) og varaordfører Thygesen (rødt) vedtok formannskapet i kveld med 5 mot 2 stemmer å innarbeide Venstres forslag om Universell kyststi fra Flisvika til Randvik og et kulturløypenett i kommuneplanens arealdel. Forslaget om å etablere et kulturløypenett i Risør ble enstemmig vedtatt innarbeidet i kommuneplanen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Så bra fordslag som dette fortjener å få enstemmige vedtak sier Stian Lund (V)

Så bra fordslag som dette fortjener å få enstemmige vedtak sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

Venstres representant i Kulturkomiteen, Jan Einar Henriksen fremmet forslaget og fikk med seg et enstemmig Kulturstyre da de i forrige uke behandlet kommuneplanen. For Venstre er det svært positivt at forslagene nå blir innarbeidet i kommuneplanene som legges ut til offentlig høring.

Begge forslagene er viktige element i arbeidet for å skape attraktivitet og vekst i Risør, ser Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar, og får støtte fra Stian Lund (V) som også har jobbet aktivt for å få på plass en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**