Saksliste til årsmøtet 29.01.2014

Lier Venstre arrangerer sitt årsmøte sammen med Drammen, Røyken og Hurum Venstre på Høvik skole i Lier. Vi ønsker spesielt fylkesleder Rebekka Borsch, og Oslos byråd for miljø og samferdsel Guri Melby, velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I LIER VENSTRE 2014

Dato: Onsdag 29. januar
Tid: kl 18:00 — 19:30 Årsmøte
kl 20:00 – 22:00 Årsmøteseminar
•Rebekka Borsch “Menneskerettigheter”
•Guri Melby “Vekst og mobilitet i et klimavennlig samfunn”

Sted: Høvik skole, Jensvollveien 42, Lier

Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/2014 Åpning og konstituering
Sak 3/2014 Protokoll fra Lier Venstres årsmøte 2013
Sak 4/2014 Politisk uttalelse
Sak 5/2014 Årsmelding fra styret
Sak 6/2014 Årsmelding fra kommunestyregruppen
Sak 7/2014 Regnskap 2013, budsjett 2014 og kontingen 2015
Sak 8/2014 Valgkampen 2013, beretning
Sak 9/2014 Valg av lokallagsstyre, revisor, valgkomité, nominasjonsnemd
Sak 10/2014 Valg av delegater til fylkesårsmøtet 8.-9. februar

Årsmøte slutt

– Informasjon om aktiviteter framover

19:30 – 20:00 Pause – servering av sushi og pizza, mineralvann, kaffe/te og hjemmebakst

Rebekka Borsch

Foto: Silje England

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

20:00 Felles seminar Lier, Drammen, Røyken og Hurum Venstre.
Fylkesleder Rebekka Borsch vil innlede om temaet “Menneskerettigheter”, som også er tema for Venstres landsmøte i april.
Oslos nye byråd for Miljø og Samferdsel, Guri Melby, gjester også Lier denne kvelden og vil foredra om temaet “Vekst og mobilitet i en klimavennlig by”
Det vil bli åpent for spørsmål og diskusjon.

22:00 Takk for i kveld og vel hjem!

************************************

* Lier Venstre ønsker spesielt nye medlemmer velkommen, og har du lyst til å lære mer om politikk eller hvordan organisasjonen jobber, så meld ifra.

* Lier Venstre har 6 delegatplasser til fylkesårsmøtet den 8.-9. februar, så har du lyst til å hilse på Abid Raja, eller er du nysgjerrig på hva Buskerud Venstre holder på med, så kanskje det er du som blir med oss til Tyrifjord i februar..?

* Har du ikke anledning til å være med på årsmøtet, kan du likevel møte til foredragene etter pausen.

Meld deg på facebook-event!

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**