Årsmøte i Larvik Venstre og nytt styre for 2014

Larvik Venstre har avholdt årsmøte 23. januar 2014 på Hospitalet i Larvik.

Jan Kulland (bildet) ble gjenvalgt som leder. Alle i nåværende styre tok gjenvalg. I tillegg kom det inn to nye styremedlemmer, Kjetil Lønnebakke Tennebø og Kari Aasan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Kulland

Årsmøtet i Larvik Venstre med 15 medlemmer til stede, behandlet ordinære årsmøtesaker deriblant fyldige årsberetninger fra styret og fra kommunestyregruppa. Regnskap, budsjett og kontingent ble enstemmig vedtatt. Dessuten ble det vedtatt at Venstres normalvedtekter for lokallag skal følges.

Det ble også vedtatt to politiske uttalelser fra møtet, begge fremmet av Hallstein Bast. Den ene gjaldt jernbane, vei og havneforbindelser og den andre saken omhandlet fastlegers reservasjonsrett.

Det nye styret for 2014 i Larvik Venstre:
Jan Kulland, leder
Per-Olaf Skoglund Røed, politisk nestleder
Karin S. Frøyd, sekretær
Simen Barth Aares, kasserer
Målfrid Vogt, styremedlem
Kjetil Lønnebakke Tennebø, styremedlem
Kari Aasan, styremedlem

Vara til styret: Einar Klepaker, Erik Seierstad og Trond Kvasjord.

Fra v. S.B.Aares,K.Aasan,P.O.S. Røed,T.Kvasjord,M.Vogt,E.Seierstad,K.S.Frøyd,K.L.Tennebø, J.Kulland

Fra v. S.B.Aares,K.Aasan,P.O.S. Røed,T.Kvasjord,M.Vogt,E.Seierstad,K.S.Frøyd,K.L.Tennebø, J.Kulland
Foto: Larvik Venstre

Larvik Venstre har 8 delegater til årsmøtet i Vestfold Venstre. Jan Kulland, Hallstein Bast, Per Olaf S. Røed, Kjetil Lønnebakke Tennebø, Kari Aasan, Målfrid Vogt, Erik Seierstad og ytterligere en fra Kommunestyregruppa møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**