Det gode liv i Hurum

– I tiden som kommer oppfordres du til å framsnakke Hurum — vær glødende patriot og fortell folk du treffer om kommunen vår. Få fram det unike vi har å tilby både potensielle nye innbyggere og næringsetablerere, skriver varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I RHA 09.01.14 uttaler Knut Halvor Hansen i Anthon B. Nilsen Eiendom AS at Hurums framtid er avhengig av at alle interessenter arbeider for et felles utviklingsmål for hele kommunen. Han oppfordrer også til at det ikke skapes splid mellom Tofte og Sætre.

Man kan undre seg over striden mellom «innfødte» Sætrefolk og Toftefolk. Begge tettsteder er tuftet på industri. Sætre har hatt større tilflytting enn Tofte. Mye godt kan sies om begge tettstedene, men denne gamle striden bør bli historie. Vi er avhengige av hverandre. Dersom samarbeid og raushet er mot hverandre er målet, er det klart det beste som kan skje Hurum.

 - Framsnakk Hurum, oppfordrer varaordførerer Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

– Framsnakk Hurum, oppfordrer varaordførerer Gunn-Torill Homme Mathisen (V).
Foto: Finn Dale Iversen

Som folkevalgt er det min oppgave å se hva som er best for hele kommunen. En helhetlig utvikling av kommunen er nødvendig for å få til den omstillingen som kreves. Lokalpolitikerne har ansvar for rammebetingelsene, herunder samferdsel og kollektivtrafikk. Det jobbes intenst for å få på plass hurtigbåt på fjorden, helt frem til Tofte. Bru mellom Filtvet og Vestby er et av fire alternativer som vurderes når det gjelder framtidig kryssing av Oslofjorden.

Kommuneplanen rulleres i disse dager og det legges til rette for nye boligområder, båthavner og næringsarealer. Når planen legges på høring senere i vinter, så er det viktig at alle med en mening kommer med innspill. Har noen forslag til et godt slagord for Hurum, så kom med det og!

I tiden som kommer oppfordres du til å framsnakke Hurum — vær glødende patriot og fortell folk du treffer om kommunen vår. Få fram det unike vi har å tilby både potensielle nye innbyggere og næringsetablerere. Fjorden og marka, landlig, men likevel bare 40-60 minutter til Drammen og Oslo. Tre flyplasser innen rekkevidde. Vi må gjøre oss kjent ut over kommunegrensene — faktisk er det mange som ikke aner hvor Hurum er. Sleng på Hurum når du snakker om steder i kommunen. Filtvet i Hurum, Holmsbu i Hurum, Sætre i Hurum. Sammen kan vi bygge merkevaren Hurum.

Husk huringer, vi er på samme lag. Sammen skaper vi utvikling og vekst, samtidig som vi tar vare på naturen og historien som har preget samfunnet her. Målet er å leve det gode liv i Hurum.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Varaordfører i Hurum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**