Mandagsmøte 27. januar

Denne ukens mandagsmøte vil i all hovedsak bli satt av til konstituerende styremøte. Styret vil blant annet starte prosessen med å sette ned nominasjons- og programkomité for valget i 2015, og forberede årsmøtet i Agder Venstre. Det er også møte i formannskapet og byutviklingsstyret kommende uke, og innspill til sakene vil stå på agendaen mot slutten av møtekvelden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saksliste til styremøtet:
– Runde rundt bordet, presentasjon, diskusjon om arbeidsform i styret
– Oppfølging av uttalelser fra årsmøtet
– Nominasjon- og programprosesser
– Strategisamling – planlegging
– Økonomi
– Delegasjonsmøte foran årsmøtet i Agder Venstre
– Eventuelt

Saker til formannskapet:
– Uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret
– Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 2014-2017.
– Høringsuttalelse til Vegdirektoratets forslag til indikatorer for bymiljøavtaler.
– Konkurransegrunnlag for avtale for tjenester for rusmiddelavhengige og nødboliger.

Saker til byutviklingsstyret:
– Forslag til endring i skiltforskriften mv
– Overføring av justeringsrett/-plikt etter merverdiavgiftsloven
– Kvartal 57 – detaljregulering. Sluttbehandling
– Markens gate 29-150/988 Heistårn – Revidert søknad
– Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 – Kvadraturdelen. Sluttbehandling.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**