– Ønsker ikke å investere i et OL som ikke er bærekraftig

På årsmøtet 23.januar 2014 vedtok Lørenskog Venstre en uttalelse mot at det skal gis statsgaranti for gjennomføringen av et OL i 2022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Olympiske leker for - ikke et bærekraftig arrangement

Olympiske leker for – ikke et bærekraftig arrangement
Foto: Creative commons

På Lørenskog Venstres årsmøte ble følgende politiske uttalelse vedtatt:

Venstre vil ikke å gi en statsgaranti for gjennomføringen av OL.
Olympiske leker har utviklet seg til å bli et gigantarrangement. Med mindre arrangementet radikalt endrer form er det ikke bærekraftig å arrangere et slikt arrangement verken i Norge eller i et annet land.
En investering i olympiske leker er et prosjekt som har lav samfunnsøkonomisk verdi.
Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter, ikke reserveres til store nasjonale arrangementer.

Mer info:
Kontakt lokallagsleder og gruppeleder Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**