Årsmøte i Nordstrand Venstre

Årsmøtet i Nordstrand Venstre ble avholdt 9. januar i Bydelshuset.
Styreleder Kristen Meltvedt tok gjenvalg som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det ble avholdt årsmøte i Nordstrand Venstre 9. januar i Bydelshuset på Sæter.
Det var godt oppmøte.

Årsrapporten ble gjennomgått, det ble diskutert og vedtatt politiske uttalelser, som alle kan leser i protokollen og det ble valgt nytt styre.

Det nye styret i Nordstrand Venstre er som følger:

Leder – Kristen Meltvedt
Nestleder – Jon Nordberg
Styremedlemmer – Jørgen Hauge, Ane Wigers og Catrine Vold
Varamedlemmer – Magnar Aukrust, Julianne Ferskaug, Torild Skogsholm.

Årsmeldingen ligger her.
Protokollen ligger her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**