Velkommen til ny utdanningsdirektør

Venstre ønsker velkommen til ny utdanningsdirektør, som snart tar over en skole med høye ambisjoner og få ressurser. Drammen har en av landets laveste lærertettheter, kombinert med en befolkning med lavere utdannings- og inntekstnivå enn landsgjennomsnittet. Det betyr at våre elever trenger mer oppfølging med færre midler enn i andre kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener det gjøres mange gode grep i Drammen med fokus på samarbeid med hjemmet og systematisk oppfølging av fagutvikling og miljø. For oss er det viktig å legge mindre vekt på testing, og mer vekt på vurdering for læring. Dersom en test ikke skal brukes for at læreren skal utvikle eleven videre, så er testen overfløding.

Karakterer er et sorteringsmiddel, og derfor mener Venstre karakterer ikke hører hjemme i barneskolen. Karakterer virker demotiverende på elevene og tar fokuset vekk fra det som skal læres. Dette viser forskning, og jeg ser det daglig som lærer og mor. Jeg håper du stanser Høyres iver på dette punktet. Elevene må få høre hvordan de kan utvikle seg, og denne jobben gjør ikke en karakter.

Skole

Foto: Norgesfoto

Nivådeling er også noe Høyre ivrer for. Nivådeling kan føre til at elever slutter å forvente noe ekstra fra seg selv, og det kan også føre til at foreldre og lærere forventer mindre av elevene enn de har potensiale til, når de først er plassert. Blandete grupper gir svake elever gode forbilder, og sterke elever har større utbytte av å hjelpe svake elever, enn å kun konsentrere seg om seg selv. Venstre ivrer mer for grupper basert på læringsstil. Det vil hjelpe lærerne til den umulige oppgaven det er å drive tilpasset opplæring.

Vi ønsker deg på forhånd lykke til og gleder oss til samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**