Gjelder ikke nasjonal lovgivning i kommunen vår?

Den planlagte nedbyggingen av strandsonen ved Propsen-stranda på Nærsnes skaper mye protest, både hos innbyggerne i Røyken, hos foreninger og hos fagfolk. Det mest oppsiktsvekkende med saken er at de ansvarlige – i første rekke Høyre og Frp i Røyken – men også kommunens administrasjon, så langt har unnlatt å svare på den gjentatte kritikken, skriver Tore Hogstad og Rebekka Borsch i et innlegg i RHA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den planlagte nedbyggingen av strandsonen ved Propsen-stranda på Nærsnes skaper mye protest, både hos innbyggerne i Røyken, hos foreninger og hos fagfolk.

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

Det mest oppsiktsvekkende med saken er at de ansvarlige – i første rekke Høyre og Frp i Røyken – men også kommunens administrasjon, så langt har unnlatt å svare på den gjentatte kritikken og på spørsmål fremmet i RHA, blant annet av Harald Melvold og Arne Vadseth. Heller ikke sakspapirene gir et godt svar på hvorfor kommuneadministrasjonen med rådmannen i spissen velger å snu i en sak som så åpenbart strider mot nasjonal lovgivning og mot allmenhetens – les innbyggernes – interesse. Det foreligger etter vår mening ikke ett holdbart argument for å gi dispensasjon i denne saken. La oss derfor, på vegne av Venstre og på vegne av alle som sitter og lurer, gjenta et par spørsmål som vi håper at for eksempel gruppeleder i Røyken Høyre og ledelsen i kommunens administrasjon kan svare på.

 Tore Hogstad

Tore Hogstad
Foto: Ellen Lysenstøen

1. Mener Røyken Høyre, slik tidligere utsagn fra Mette Lund Stake kan tolkes, at den private eiendomsretten skal stå sterkere enn strandsonevernet i enhver sak og dermed at nasjonal lovgivning som plan- og bygningsloven, byggeforbudet i strandsonen og allemannsretten ikke skal gjelde i kommunen vår?

2. Hva nøyaktig er fordelene for «allmenn ferdsel i strandsonen» ved at det bygges to boliger rett ved en av de mest populære badestrendene på Nærsnes?

3. Gjør det ikke inntrykk i det hele tatt at så vel Fylkesmannen i Buskerud, Oslofjorden Friluftsråd, Nærsnes vel, Nærsnes Kystlag og Nærsnes og Åros Idrettsforening har påklaget vedtaket, samt at det er opprettet en facebook-gruppe med over 500 medlemmer som vil bevare friområdet slik det er?

4. Mener Høyre og Frp at de på denne måten ivaretar innbyggernes interesser på best mulig måte?

5. Mener rådmannen at dette er et vedtak som følger statlige retningslinjer og statlig lovgivning for forvaltingen av strandsonen? Og mener rådmannen at kommunen gjennom dette vedtaket etterkommer sitt ansvar for å bevare strandsonen og ivareta allemannsretten?

6. Og til slutt: Mener Høyre og Frp at det er god bruk av skattepenger at Røyken kommune beslaglegger tid og ressurser hos Fylkesmannen i den grad vi har gjort de siste årene ved at det stadig vekk gis dispensasjoner som til slutt får avslag hos Fylkesmannen eller andre instanser?

Rebekka Borsch og Tore Hogstad, Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**