Hva skjer med gamle Agder teater?

Debatten rundt hva som skal skje med gamle Agder teater er i full gang. Mange frykter at bygget skal bli revet og at Finnes kunstverk skal bli ødelagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kristiansand Venstre er opptatt av byutvikling og fornyelse -men vi er også opptatt av å beholde byens karakter og sjarme. Gamle Agder teater ligger flott plassert på kulturaksen rett ved kinoen, og det synes åpenbart at beliggenheten åpner for muligheter for mange typer aktivitet.

Kristiansand Venstre hadde Aladdin å agendaen da dette skulle selges. Nå har vi gamle Agder Teater på agendaen. Vi ønsker en løsning som kan tjene byen og vise respekt overfor både bygningen og kunstverket. Hva løsningen bør være, eller hva dette bygget kan inneholde, det har vi imidlertid ingen klare svar på —ennå.

Kristiansand Venstre inviterer derfor til temamøte: Hva skjer med gamle Agder teater? Vår hensikt er å samle ideer, planer og engasjerte ressurspersoner for å komme et skritt videre i jobben med å hindre at bygningen og kunstverket rives i sin helhet. Informasjon om tid og sted kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**