ÅM2014: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens komplette innstilling til årsmøtet i Oslo Venstre 28. februar – 1. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innstilling fra valgkomiteen i Oslo Venstre til valg ved årsmøtet 2014.

Styret i Oslo Venstre
Leder: Espen Ophaug ( Gamle Oslo )
Første nestleder: Erik Borge Skei ( Nordre Aker )
Andre nestleder: Guro Svenkerud Fresvik ( Sagene )

Styremedlemmer:
Anders M. Bergsaker ( Nordstrand )
Naomi Ichihara Røkkum ( Frogner )
Christian Grønlie Herzog ( Vestre Aker )
Liselotte Lunde ( Frogner )

Varamedlemmer:
Haakon Riekeles ( Vestre Aker )
Gøril Bjerkhol Havro ( Gamle Oslo )
Inge Carlén ( Sagene )
Ingvill Stapnes Elvestad ( Frogner )
Jon-Terje Bekken ( Alna )

Direktevalgt til hovedstyret i Oslo Venstre:
Direktevalgt: Hallstein B. Bjercke ( Østensjø )
Jarl W. Alnæs ( Grünerløkka )
Margrethe Geelmuyden ( Ullern )

Varamedlemmer: Pål J. Klouman ( Frogner )
Monica Tjelmeland ( Sagene )
Karl A. Tvedt ( Bjerke )

Finansnemd:
Leder: Kjartan Almenning ( St.Hanshaugen )
Nestleder: Liv Irene Haug ( Nordre Aker )
Medlemmer: Tord Egaas Songe-Møller ( Østensjø )
Gunnar L. Brevig ( Nordre Aker )
Jørgen Hauge ( Nordstrand )

Desisjonsnemd:
Leder: Jon Kvikne ( Østensjø )
Medlemmer: Berit Kvæven ( Ullern )
Gudrun Jære Hoel ( St.Hanshaugen )

Landsmøtedelegasjon
Navn Bydel
Espen Ophaug Gamle Oslo
Erik Borge Skei Nordre Aker
Guro Svenkerud Fresvik Sagene
Anders M. Bergsaker Nordstrand
Naomi Ichihara Røkkum Frogner
Christian Grønlie Herzog Vestre Aker
Hallstein B. Bjercke Østensjø
Toril Berge Flatabø Østensjø
Julianne Ferskaug Nordstrand
Stig Tollefsen Grünerløkka
Gøril Bjerkhol Havro Gamle Oslo
Inge Carlén Sagene
Marit Kamøy Frogner
Sindre Hervig St.Hanshaugen
Siv-Lise Bendixen Stærk Bjerke
Tor Torhaug Ullern
Anne Bjerke Stovner
Lars Olav Fosse Grorud
Liv Wiborg Ullern
Tord Egaas Songe-Møller Østensjø
Jon-Terje Bekken Alna
John Bjørnøy Søndre Nordstrand
Hans Kristian Voldstad Vestre Aker
Guro Fjellanger Gamle Oslo
Daniel Rugaas St. Hanshaugen
Margrethe Geelmuyden Ullern
Oslo Unge Venstre
Oslo Unge Venstre
Oslo Unge Venstre
Oslo Unge Venstre

Vara
May-Brith Døssland Nordre Aker
Terje Bjøro Vestre Aker
Anne-Lise Bergenheim Frogner
Haakon Riekeles Vestre Aker
Britt Inglingstad Østensjø
Jarl Alnæs Grünerløkka
Ane Wigers Nordstrand
Bent-Erik Bakken Ullern

Sverre Molandsveen /s/ Bente-Marie Nørgård /s/
Leder Nestleder

Kjell Veivaag /s/ Anne Siri Koksrud /s/

Ragnhild Tryti Forsberg /s/
Oslo Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**