Venstre er mot reservasjonsrett for fastleger i Andøy

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I januar kom Regjeringen med et lovforslag som gir fastleger rett til å reservere seg mot aborthenvisning. Forslaget er som følge av en tilleggsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i forbindelse med regjeringsdannelsen. Blir regjeringens forslag lov, kan leger over hele landet utøve sin egen motstand mot abortloven på legekontoret istedenfor å ta denne kampen offentlig.

Venstre mener at leger som betales av det offentlige ikke bør kunne reservere seg mot behandling som ikke strider mot norsk lov. Det er kvinners rett å bestemme over egen kropp. Ingen kvinne skal utsettes for overraskelsen og ydmykelsen det er å bli avvist av fastlegen fordi fastlegen ikke vil henvise dem til abort. Venstre mener det er uakseptabelt at kommunale fastleger skal tillates å la personlig overbevisning gå foran kvinners rettigheter. I møtet med helsevesenet er det pasienten som er den svake part og trenger beskyttelse.

Siden det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommuneneslegetjeneste og inngår avtale medfastlegene er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Venstre mener at Andøy kommune skal være en kommune der det ikke gis mulighet for fastleger til å reservere seg mot behandling som ikke strider mot norsk lov.

– Uttalelse vedtatt på Andøy Venstres årsmøte 30.01.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**