Hurum Venstre sier nei til utvidelse av sandtaket på Verket

Svelviksand AS ønsker å utvide området hvor de kan ta ut sand ved å omregulere deler av den vestre delen av Verksryggen. Hurum Venstres årsmøte sier nei til utvidelse av området for sanduttak på Verket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Verksryggen, sandtaket på Verket

Verksryggen, sandtaket på Verket
Foto: Tove Kristiansen

Istiden stoppet akkurat der Verket i Hurum ligger i dag. All stein, sand og grus som ble dratt ned gjennom dalene til sjøen, la seg som et fjell på enden. Ved Verksryggen stoppet istiden. Området er i dag regulert til LNF-område og slik ønsker Hurum Venstre at det skal fortsette å være.

Mineralloven krever at uttak av sand fra Verket må innen 2015 skje innenfor en reguleringsplan. Helt siden begynnelsen av 1900-tallet har Svelviksand AS drevet uttak av sand uten at det har foreligget en reguleringsplan som sier noe om hvor mye av ryggen som kan graves ut. Allerede i 1994 startet kommunen arbeidet med en reguleringsplan og nå skal den endelig ut på offentlig høring.

 Geir Stave sitter i Kommunestyret og Planutvalget og representerer Venstre.

Geir Stave sitter i Kommunestyret og Planutvalget og representerer Venstre.
Foto: Finn Dale Iversen

– Ryggen på Verket er viktig sett ut i fra et geologisk synspunkt, vi må bevare landskapet. Hurum Venstre ønsker å verne den delen av ryggen som er igjen. Her kan vi se istidens avslutning, sier venstrepolitiker Geir Stave.

Han oppfordrer kommunens innbyggere til å sende inn høringsuttalelser til kommunen med sitt syn i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**